suy ngẫm (3)

Ngày: 10/12/2021 lúc 15:21PM

              Hãy nhớ sức khỏe chính là bảo hiểm của bạn vì vậy đừng mang máy tính ra tính rằng bạn đã tốn bao nhiêu  tiền cho sức khỏe . Miếng lót giày thể thao chính hãng          

              Trên đời này bạn nhất định có một món tiền phải tiêu hoặc là để chăm sóc trước hoặc là để chữa trị bệnh tình về sau, lựa chọn món nào là quyền của bạn, có sức khỏe gọi là tài sản, không có sức khỏe thì chỉ gọi là di sản mà thôi.

              Chiếc giường đắt nhất trên thế giới chính là giường bệnh. Miếng lót giày thể thao chính hãng

             Trên thế giới này có thể có người lái xe thay bạn, kiếm tiền thay bạn nhưng không có ai mắc bệnh thay bạn được.

              Đồ mất rồi đều có thể tìm thấy lại nhưng có một thứ mất đi là vĩnh viễn không còn tìm thấy , đó chính là sinh mệnh. Miếng lót giày thể thao chính hãng          

Support haravan
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục