Sức khỏe là vàng, vì sao? ( 3)

Ngày: 13/03/2022 lúc 13:27PM

          “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội, chứ không chỉ là một tình trạng không có bệnh hay tàn tật”. Miếng lót giày thể thao chính hãng

            Vậy sức khỏe là một "tình trạng" do nhận thức tinh thần của bản thân cảm nhận được chứ không phải là sự đánh giá của người ngoài. Thân và tâm hài hòa, thoải mái mới chính là sức khỏe. Miếng lót giày thể thao chính hãng

           Ngoại trừ các đau đớn thể xác, có thể giảm đau bằng các biện pháp y tế, thì "sự thoải mái chủ động của tinh thần" trong sự tĩnh lặng của ý, thân, khẩu chính là bí quyết để nhận biết sức khỏe của bản thân. Hãy "lắng nghe cơ thể mình" mà biết cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe! Miếng lót giày thể thao chính hãng

 

Support haravan
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục